Thủ thuật Excel, Sheet

Cách sử dụng Conditional Formatting trong Excel để tô màu, đánh dấu ô

  • Tháng Mười Hai 1, 2023
  • 0 Comments

Khi làm việc với Excel, dữ liệu của tập tin quá lớn sẽ làm người xem khó xác định được cụ thể. Bạn có thể khắc phục việc này bằng cách định dạng ô dữ liệu với công cụ Conditional Formatting trong Excel. Vậy bạn đã biết cách sử dụng Conditional Formatting? Cùng thế giới […]